วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน

ใน 6-8 ต.ค. 56 อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่  จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.ระนอง จ.พังงา จ.ภูเก็ต และ จ.กระบี่ ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป