วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ตรวจสภาพความพร้อม

                วันที่ ๒๙ พ.ย.๕๖ พ.ท.ประสาทภพ หยะกังฉัตร์ ผบ.ม.พัน.๑๖ เป็นประธานในพิธีการตรวจสภาพความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสพภัย ณ สนามฝึก ม.พัน.๑๖

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม

                      วันที่ ๒๓ พ.ย.๕๖ ม.พัน.๑๖ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสพภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

จัดเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่น้ำท่วม

              วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๖ ม.พัน.๑๖ จัดเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่ ต.นาบอน , ต.แก้วแสน อ.นาบอน ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เพื่อจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือต่อไปวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

รายงานสภาพอากาศ วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๖

                หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคใต้ตอนล่างจะเคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามันในคืนนี้ (22 พ.ย.56)ทำให้บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ยังคงมีฝนหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายและผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมาก รวมทั้งปริมาณฝนสะสมต่อเนื่องที่มีปริมาณมากต่อไปจนถึงวันพรุ่งนี้ (23 พ.ย. 56)

สถานการณ์น้ำท่วม

          สถานการณ์น้ำท่วม วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๖ สภาพเขื่อนดินที่ต้นคลองน้ำกรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ใกล้พัง