วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ซักซ้อมการตรวจความพร้อมรบกองร้อยเตรียมพร้อมเผชิญสถานการณ์ (กองร้อย 3 มิติ)

เมื่อ 8 ธ.ค.58 ม.พัน.16 จัดกำลังพลดำเนินการซักซ้อมการตรวจความพร้อมรบกองร้อยเตรียมพร้อมเผชิญสถานการณ์ (กองร้อย 3 มิติ) ณ สนามฝึก ม.พัน.16

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 8 ธันวาคม 2015

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

จัดกำลังพล 1 ชป. ( น.1, ส.2, พล.ฯ9 ) เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย พื้นที่ อ.ทุ่งใหญ่,อ.นาบอน

เมื่อ 18 ก.ย.58 เวลา 0930 นชภ.1 ม.พัน.16 จัดกำลังพล 1 ชป. ( น.1, ส.2, พล.ฯ9 ) เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือปร...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 17 กันยายน 2015