พื้นที่เสี่ยงภัย อ.นาบอน

พื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัย

          ตำบลแก้วแสน

                    หมู่ที่ ๒ บ้านนาทัง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะสระ

                    หมู่ที่ ๕ บ้านควนยูง หมู่ที่ ๖ บ้านสองแพรก หมู่ที่ ๘ บ้านลำสาว

        จุดอพยพในพื้นที่ปลอดภัย

                   วัดมณีเจริญ พิกัด NK ๖๐๑๑๔๔ วัดเทพประสิทธิ์ พิกัด NK ๕๗๓๑๘๘

          ตำบลทุ่งสง

                    หมู่ที่ ๑ บ้านหนองดี หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว

                    หมู่ที่ ๖ บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๙ บ้านนาแค

จุดอพยพในพื้นที่ปลอดภัย

          วัดหนองดี พิกัด NK ๕๔๖๑๗๒

          วัดควนอุโบสถ พิกัด NK ๖๐๑๑๔๔

          ตำบลนาบอน

                    หมู่ที่ ๑ บ้านอัมพวัน หมู่ที่ ๒ บ้านตลาดล่าง

                    หมู่ที่ ๓ บ้านนาบอน หมู่ที่ ๔ บ้านคลองจัง

                    หมู่ที่ ๕ บ้านด่านปริง หมู่ที่ ๖ บ้านหน้าเกาะ

                    หมู่ที่ ๗ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔ ควนเย็น

จุดอพยพในพื้นที่ปลอดภัย

          วัดอัมพวัน พิกัด NK ๖๗๘๐๙๗ วัดพิศิษฐ์อรรถาราม พิกัด NK ๖๖๒๑๓๐

          วัดพิกุลไชยภูมิ พิกัด NK ๖๓๘๑๒๔

พื้นที่อากาศสามารถลงได้

          สนามกีฬาศูนย์ราชการ อ.นาบอน พิกัด NK ๔๑๓๑๗๐

          สนามโรงเรียนนาบอน พิกัด NK ๔๑๓๑๗๐

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น