วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ซักซ้อมการตรวจความพร้อมรบกองร้อยเตรียมพร้อมเผชิญสถานการณ์ (กองร้อย 3 มิติ)

เมื่อ 8 ธ.ค.58 ม.พัน.16 จัดกำลังพลดำเนินการซักซ้อมการตรวจความพร้อมรบกองร้อยเตรียมพร้อมเผชิญสถานการณ์ (กองร้อย 3 มิติ) ณ สนามฝึก ม.พัน.16

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 8 ธันวาคม 2015

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

จัดกำลังพล 1 ชป. ( น.1, ส.2, พล.ฯ9 ) เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย พื้นที่ อ.ทุ่งใหญ่,อ.นาบอน

เมื่อ 18 ก.ย.58 เวลา 0930 นชภ.1 ม.พัน.16 จัดกำลังพล 1 ชป. ( น.1, ส.2, พล.ฯ9 ) เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือปร...

Posted by กองพันทหารม้าที่16 on 17 กันยายน 2015

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ตรวจสภาพความพร้อม

                วันที่ ๒๙ พ.ย.๕๖ พ.ท.ประสาทภพ หยะกังฉัตร์ ผบ.ม.พัน.๑๖ เป็นประธานในพิธีการตรวจสภาพความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสพภัย ณ สนามฝึก ม.พัน.๑๖





วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม

                      วันที่ ๒๓ พ.ย.๕๖ ม.พัน.๑๖ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสพภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช












วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

จัดเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่น้ำท่วม

              วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๖ ม.พัน.๑๖ จัดเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่ ต.นาบอน , ต.แก้วแสน อ.นาบอน ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เพื่อจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือต่อไป







วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

รายงานสภาพอากาศ วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๖

                หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคใต้ตอนล่างจะเคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามันในคืนนี้ (22 พ.ย.56)ทำให้บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ยังคงมีฝนหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายและผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมาก รวมทั้งปริมาณฝนสะสมต่อเนื่องที่มีปริมาณมากต่อไปจนถึงวันพรุ่งนี้ (23 พ.ย. 56)