วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

จัดเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่น้ำท่วม

              วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๖ ม.พัน.๑๖ จัดเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่ ต.นาบอน , ต.แก้วแสน อ.นาบอน ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เพื่อจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น